Detaily aktivity

 

Pedagogický den - 1. blok
Úterý 16. 4. 2013, 11.00

 

Přednášející PhDr. Karel Starý, Ph.D.
ÚVRV PedF UK v Praze
Téma Profesní rozvoj učitelů a učitelské standardy
Anotace Jak mohou učitelské profesní standardy přispět k profesnímu rozvoji učitelů? Na základě srovnávací analýzy situace v několika anglosaských zemích (Anglie,Skotsko, USA, Austrálie) se pokusím ukázat, jaké dopady mají různé okolnosti vzniku standardů a jejich využití na profesní rozvoj učitelů.
Druh aktivity Přednáška
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 110
Učebna D 321
Datum, čas Úterý 16. 4. 2013 - 11.00       (přihlášeno 110 studentů)