Den kateder - 18. 4. 2013

 

Informace pro studenty k organizačnímu zajištění akce Týden Pedagogické fakulty (rozvrh, přihlašování, apod.)

 

  Začátek Konec Organizátoři Akce Místo
Katedra anglistiky 9:00 10:00 Mgr. Alena Prošková Prezentace projektu Lingu@net World Wide a Lingu@net Work TL 201
10:00 11:00 prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. Akademické svobody (promítání záznamu přednášky, společné zamyšlení a diskuse) TL 201
11:00 12:30 Regina Helal, M.A. Arts, crafts and lifestyles of two coastal Aboriginal cultures, British Columbia: Tsimshian and Haida TL 408
           
Katedra biologie     doc. PaedDr. R. Závodská, Ph.D. Realizace soutěže Studentská inovace praxí
(Filip Němec, Martina Majerová, Jitka Kotroušová, Jana Bicanová)
 
           
Katedra českého jazyka a literatury 10:00 12:00   shromáždění studentů ČJ D 321
           
Katedra aplikované fyziky a techniky     PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. Bude probíhat částečně modifikovaná výuka v praktiku z optiky a atomové fyziky a převážná část bude zaměřena na praktickou výuku didaktiky fyziky, tj. opět, tentokrát školní, více civilní pokusy a demonstrace fyzikálních jevů - budou provádět studenti.  
           
Katedra germanistiky 9:00 9:45   Shromáždění akademické obce D 319
10:00 10:50 prof. Václav Bok Anfänge des Buchdrucks D 319
11:00 11:45 Mag. Susanne Christof Gebrauch der Bilder im DaF-Unterricht D 319
11:45 12:30   Mittagspause (für Speis und Trank wird gesorgt werden) D 319
12:30 13:15 Dr. Thomas Pimingsdorfer Österreichisches Deutsch D 319
13:30 14:15 Dr. Jana Valdrová Jak se studuje němčina v rovníkové Africe? D 319
           
Katedra hudební výchovy       výuka oborů dle běžného rozvrhu  
           
Katedra informatiky 8:00 15:00   Katedra informatiky pořádá od 8 do 15 hodin studentskou konferenci, při níž budou studenti vystupovat se svými závěrečnými pracemi. V rámci této konference proběhne od 8 h fakultní kolo SVOČ v oboru didaktika informatiky. Vítěz fakultního kola postoupí do mezinárodního kola v červnu v Bratislavě. J 405
           
Katedra matematiky 12:00 13:00 prof. Michel Carral On the area’s concept J 227
14:00 15:00 prof. RNDr. František Kuřina, CSc. Matematika a kultura J 227
           
Katedra pedagogiky a psychologie 15:00 16:30 Mgr. Ludmila Dvořáková Tance dávných tradic D 114
           
Katedra společenských věd 16:00 17:30 prof. Michal Kraus
Jiřina Rybáčková
Prezidentské volby v USA a ČR D 321
           
Katedra výchovy ke zdraví 9:00 12:00 Mgr. Radim Kokeš
Mgr. Michaela Pospíšilová
Revitalizační masáž pro zájemce z řad studentů a zaměstnanců PF - 10 masérů, 30 případných zájemců D 108
           
Katedra výtvarné výchovy 9:00 17:00 ak. mal. Věra Vejsová
Mgr. Josef Lorenc
Tvorba vitrografie, rytí skla
Tvorba keramické mozaiky
  (16. 4. 2013)
ateliér keramiky a sklářské tvorby Dukelská 9
9:00 17:00 ak. mal. Věra Vejsová
Mgr. Josef Lorenc
Tvorba vitrografie, rytí skla
Tvorba keramické mozaiky
  (17. 4. 2013)
ateliér keramiky a sklářské tvorby Dukelská 9
           
Oddělení ruského jazyka a literatury       V souvislosti s Dnem kateder dne 18. 4. 2013 bude na oddělení ruského jazyka a literatury probíhat z větší části rozvrhovaná výuka a zájemci z řad studentů všech oborů ji mohou navštívit.
Studenti oboru RJEMO se mohou samozřejmě v případě zájmu zúčastnit akcí jiných kateder.
 

 

 

tisková verze stránky