Den otevřených dveří ve výuce

 

Informace pro studenty k organizačnímu zajištění akce Týden Pedagogické fakulty (rozvrh, přihlašování, apod.)

 

Jeronýmova

Učebna Začátek Konec Vyučující Předmět Téma
J 114 14:45 16:15 PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D. Cizí jazyk - ruština 2  
J 119 11:00 12:30 Mgr. Jan Petr, Ph.D. Člověk a jeho svět 1 - neživá příroda Metodika jednoduchých pokusů v prvouuce a přírodovědě (demonstrováno na pokusech z oblasti anorganické chemie vhodné i pro žáky prvního stupně)
J 136 14:00 14:45 Mgr. Michala Křížová Práce s interaktivní tabulí Výukové materiály pro interaktivní tabule s využitím vestavěných aplikací (použití šablon her a kvízů z Lesson Activity Tools aplikace Smart Notebook k vytváření vlastních výukových materiálů)
J 209 9:00 10:30 Mgr. Simona Dvořáčková, Ph.D. Člověk a jeho svět 1 - neživá příroda Geologivké procesy ve zkratce (vulkanická činnost;působení vody, větru, ledovce;geodetické pohyby a deformace zemské kůry, geologický vývoj Země)
11:00 11:45 doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. Somatologie 2 Senzorické funkce
12:00 12:45 Mgr. Renata Ryplová Pěstitelské práce I Didaktické využití pokojových rostlin v badatelsky orientované výuce na 1. stupni ZŠ
J 217 9:00 10:30 PaedDr. Veselý Bedřich, Ph.D. Technická dokumentace Strojírenská dokumentace (kreslení sestav)
11:00 11:45 PhDr. Roučová Eva, Ph.D. Technické práce s didaktikou Konstrukce přípravy učitele na výuku předmětu Praktické činnosti na 1. stupni ZŠ
J 227 14:00 15:30 doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA Algoritmy a datové struktury Stromy jsou důležité i v informatice
16:00 16:45 PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. Metodologické a pedagogické základy e-learningu Problematika zpětné vazby v e-learningových kurzech
J 242 8:00 9:30 doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. Didaktika informatiky 1 Postav si svého robota (sestavení a naprogramování jednoduchého robota ze stavebnice Lego Mindstorms)
10:00 11:30 RNDr. Hana Havelková Algoritmy a datové struktury Fronta nepřinášející bouřku (algoritmizace datové struktury fronta prostřednictvím myšlenkových map, vývojových diagramů, programovacího jazyka)
J 243 12:00 14:30 PaedDr. Veselý Bedřich, Ph.D. SolidWorks II Kreslení v CAD systémech (kreslení dílů v 3D modeláři SolidWorks)
J 304 14:00 15:30 Mgr. Jan Petr, Ph.D. Didaktika učení o přírodě Prezentace seminárního projektu studentů učitelství pro 1. stupeň - didaktická aplikace tématu "Ekosystém stojatých vod" v prvouce a přírodovědě
J 308 10:00 10:45 Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. Výchovně-vzdělávací péče o nadané děti Děti "twice exceptional" (tj. nadané děti se specifickými poruchami učení a dalšími handicapy determinujícími školní úspěšnost: ADHD, Aspergerův syndrom, atd.)
11:00 11:45 Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. Výchovně-vzdělávací péče o nadané děti Děti "twice exceptional" (tj. nadané děti se specifickými poruchami učení a dalšími handicapy determinujícími školní úspěšnost: ADHD, Aspergerův syndrom, atd.)
J 317 12:00 13:45 Mgr. Lukáš Rokos Somatologie 2 Funkce nervové soustavy II, Anatomie srdce a ledviny (Laboratorní cvičení zaměřené na vyšetření smyslových vjemů (chuťových pocitů - určení místa chuťových pocitů, stanovení prahové koncentrace, přizpůsobení chuťového čidla, sdružení pocitů čichových a chuťových) a pitvy prasečího srdce a ledvin
J 321 8:00 9:30 prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. Zoologie bezobratlých Hlístice (Nematoda)
J 340 8:00 9:30 Mgr. Jan Schuster, Ph.D. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví Poruchy příjmu potravy
J 405 12:00 12:45 doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. Didaktika informačních technologií pro 1. stupeň základní školy Nebojme se programování
14:00 14:45 MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Výživa a zdraví  
           

Dukelská

Učebna Začátek Konec Vyučující Předmět Téma
D 008 13:00 15:30 Mgr. Josef Lorenc Keramika II  
D 024 9:00 14:00 ak. mal. Věra Vejsová Sochařství IV  
D 107 9:00 9:45 Mgr. Martina Lietavcová Metodika činností v MŠ II (výtv. a tvoř.) Práce s přírodními materiály
10:00 10:45 Mgr. Martina Lietavcová Metodika činností v MŠ II (výtv. a tvoř.) Práce s přírodními materiály
11:00 11:45 Mgr. Eva Svobodová Metodika hrových činností 2 Rituály v MŠ
12:00 12:45 Mgr. Eva Svobodová Metodika hrových činností 2 Rituály s pohybem
13:00 13:45 Mgr. Eva Svobodová Komunikace s dětmi 1 Pravidla v MŠ
14:00 14:45 Mgr. Eva Svobodová Komunikace s dětmi 1 Pravidla v MŠ - tvorba
D 115 11:00 11:45 Mgr. Veronika Plachá Vývojová psychologie Dospívání
13:00 14:30 doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. Didaktika anglického jazyka Developing speaking skills in English Language Teaching
D 220 9:00 9:45 PhDr. Kamila Vránková, Ph.D. Anglická literatura Love and Self - Love in Emily Brontë´s Wuthering Heights (Láska a sebeláska v románu Emily Brontëové Vichrné návrší)
10:00 10:45 PhDr. Kamila Vránková, Ph.D. Anglická literatura Love and Self - Love in Emily Brontë´s Wuthering Heights (Láska a sebeláska v románu Emily Brontëové Vichrné návrší)
11:45 13:15 PhDr. Kamila Vránková, Ph.D. Vybrané kapitoly z anglo-americké literatury Mark Twain´s stories and satires (Mark Twain - příběhy a satiry)
15:00 15:45 doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. Specifické poruchy učení ADHD SYNDROM
16:00 16:45 doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. Specifické poruchy učení Symptomatologie ADHD
D 221 9:00 9:45 doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. Didaktika matematiky 2 Metody práce v geometrii
10:00 10:45 doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. Didaktika matematiky 2 Metody práce v geometrii
14:00 15:30 PhDr. Helena Pavličíková, CSc. Moderna a postmoderna ve filozofii II Postmoderna ve filosofii
D 223 12:00 12:45 PhDr. Jitka Šebová Šafaříková Úvod do psychologie Psychický proces - paměť
13:00 13:45 PhDr. Jitka Šebová Šafaříková Úvod do psychologie Pamětní pocesy v dětském, dospělém věku, ve stáří
D 308 10:00 10:45 Mgr. Iva Žlábková, Ph.D. Didaktika SŠ Filozofie pro děti - ukázka diskuze
D 319 8:00 8:45 Mgr. Iva Mrkvičková, Ph.D. Didaktika mateřského jazyka a slohu Shoda přísudku s podmětem, interview ve slohovém vyučování
9:00 9:45 Mgr. et Mgr. Jiří Kressa Sociální pedagogika Problémové chování předškolních dětí
10:00 10:45 doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. Osobnost a její vývoj Morální vývoj dítěte
D 321 8:00 8:45 PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D. Fonetika English intonation (with emphasis on difficulties encountered by native speakers of Czech)
10:00 10:45 PhDr. Jitka Šebová Šafaříková Psychologie práce a organizace I. Personální psychologie - metody hodnocení pracovníků na pracovišti
11:00 11:45 PhDr. Jitka Šebová Šafaříková Psychologie práce a organizace Assessment centre - vytvoření týmového projektu pro danou metodu hodnocení
13:00 13:45 PhDr. Olga Vaněčková Psychologie osobnosti Charakter, emoční inteligence
14:00 14:45 doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. Deprivace Historie výzkumu deprivace
D 401 8:30 12:00 MgA. Petr Brožka Malířská tvorba II  
13:00 16:00 Dr. Dominika Sládková, M.A. Grafická tvorba  
D 408 16:00 16:45 PhDr. Olga Vaněčková Psychologie handicapu Dítě s neurologickým postižením v ZŠ
D 409 8:00 8:45 doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. Didaktika matematiky 2 Metodika vyvozování geometrických pojmů na 1. stupni ZŠ
9:00 11:30 Mgr. Petra Zmeškalová Estetika a základy teorie umění Estetika - vybrané termíny a pojmy
D 412 12:00 12:45 Mgr. Veronika Plachá Psychologie zdraví Psycholog v nemocnici
13:00 13:45 Mgr. Veronika Plachá Psychologie zdraví Psycholog v nemocnici
14:00 14:50 Mgr. Jana Kusová, Ph.D.,
Mag. Susanne Christof
Morfologie II Substantivgenus theoretisch und praktisch
D 416 10:00 10:45 Mgr. Petra Vojtová, Ph.D. Sociálně právní ochrana dítěte Práva dětí vycházející z Úmluvy o právech dítěte
11:00 11:45 Mgr. Martina Lietavcová Metodika hrových činností II Praktické hrové aktivity
12:00 12:45 Mgr. Martina Lietavcová Metodika hrových činností II Praktické hrové aktivity
15:00 15:45 PhDr. Olga Vaněčková Psychologie handicapu Dítě s neurologickým postižením
D 417 12:00 12:45 Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D. Úvod do literatury Studentská prezentace (Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray)
13:00 13:45 Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D. Úvod do literatury Studentská prezentace (Alice in Wonderland, Frankenstein)
16:00 17:30 PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Vegetariánství a zdravý životní styl Alternativní výživa
           

U Tří lvů

Učebna Začátek Konec Vyučující Předmět Téma
TL 102 10:00 10:45 Mgr. Veronika Plachá Vývojová psychologie Dospívání
11:00 11:45 PhDr. Olga Vaněčková Psychopatologie Demence- mentální retardace
12:00 12:45 PhDr. Olga Vaněčková Psychopatologie Dítě s mentálním postižením v MŠ
TL 104 9:00 9:45 doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. Partnerské vztahy Komunikace
TL 201 8:00 8:45 Mgr. Iva Žlábková, Ph.D. Aktuální problémy pedagogiky Filozofie pro děti - ukázka diskuze
9:00 9:45 Mgr. Iva Žlábková, Ph.D. Aktuální problémy pedagogiky Filozofie pro děti - ukázka diskuze
TL 301 9:00 9:45 Mgr. Alena Lejsková, Ph.D. Fonetika a fonologie II Práce s hlasem
10:00 10:45 Mgr. Alena Lejsková, Ph.D. Fonetika a fonologie II Práce s hlasem
TL 408 8:00 8:45 PhDr. Kamila Vránková, Ph.D. Anglická literatura The Brontë Sisters (Sestry Brontëovy)
9:00 9:45 Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D. Americká literatura 20. století Interaktivní výuka: studentská prezentace filmu a literárního díla (John Irving, Ciderhouse Rules)
10:00 10:45 Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D. Úvod do literatury Interaktivní výuka: studentská prezentace filmu a literárního díla (Jane Austen, Pride and Prejudice)
11:00 11:45 Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D. Americká literatura 20. století African American 20th century autors, studentské prezentace (T. Morrison, A. Walker, R. Ellison)
13:00 14:30 PhDr. Pavel Hejtman, CSc. EU a regionální politika Problémové a aktuální aspekty regionální politiky EU - například ČR

 

 

tisková verze stránky