Kulatý stůl k tématům Pedagogických dnů
v rámci oslav 65. výročí založení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

konaný dne

16. dubna 2013 od 15.00 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
(Dukelská ulice 9, učebna TL201)

 

Katedra pedagogiky a psychologie pořádá v rámci již tradičních "Pedagogických dnů" setkání u kulatého stolu. Chápeme jej jako příležitost k diskusi o aktuálních pohledech na roli výchovy v současné společnosti a v souvislostech rozvoje učitelské profese. V rámci kulatého stolu bude příležitost také k reflexi témat, která během Pedagogických dnů budeme představovat našim studentům.

Tématem kulatého stolu je otázka "Pedagogika - učitel - reforma: na společné cestě?"

 

Cílem kulatého stolu je vyjádřit se k následujícím otázkám:

 • Jaké změny v pojetí vzdělávání lze očekávat?
 • Jaké jsou aktuální problémy současné učitelské profese a pod jakými tlaky se učitel ocitá?
 • Jak lze vnímat dosavadní výsledky kurikuriální reformy a jaký je v jejím rámci prostor pro uplatňování pedagogických inovací?
 • Jakým způsobem lze prohlubovat vztah pedagogických fakult a praxe?

 

Pozvání přijali panelisté:

 • prof. PhDr. Zdeněk Helus, Dr.Sc. Pedagogická fakulta UK v Praze
 • prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
 • doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. KPP FP TU v Liberci
 • doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU v Brně
 • PhDr. Karel Starý, Ph.D. ÚVRV PedF UK v Praze
 • doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. Pedagogická fakulta UK v Bratislave
 • prof. Peter Schürz Pädagogische Hochschule Linz
 • prof. Dr. Norbert Seibert Universität Passau

 

Moderuje:

 • Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D. katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

 

V diskusi se budou moci aktivně zapojit všichni hosté i účastníci Pedagogických dnů. Těšíme se na Vaši účast.

 

 

tisková verze stránky