Odhlášení

 

Přednášející: MgA., Mgr. Roman Černík (PdF ZČU v Plzni)

Téma: Komunitní aspekty divadelní práce s dětmi ve venkovských základních školách

Učebna: D 115

Datum, čas: Úterý 16. 4. 2013 - od 11.00

 

Akce již proběhla, odhlašování není možné.