Pedagogický den - 1. blok

Úterý 16. 4. 2013 od 11.00

 

Rituály v študijnej skupine ako súčasť posilňovania jej kohézie (D 107, doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.)

Komunitní aspekty divadelní práce s dětmi ve venkovských základních školách (D 115, MgA., Mgr. Roman Černík)

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků 1. stupně ZŠ? (D 223, PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.)

Vedení žáků k sebeřízení na základě poznatků o fungování mozku (D 224, Mgr. Michal Dubec)

Proměny postavení učitelů a učitelek v historii (D 311, Mgr. Helena Stejskalová)

Iluze a realita ve výchovném poradenství (D 315, PhDr. Vladimír Píša)

Interaktivní výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ (D 319, Ing. Miroslav Staněk, Ph.D.)

Profesní rozvoj učitelů a učitelské standardy (D 321, PhDr. Karel Starý, Ph.D.)

Interaktivní výstava Leťme vysoko / interaktivní projekty obecně (D 409, Iva Kalmusová)

Sociokulturní handicap u kategorie žáků cizinců v prostředí školy (D 412, Mgr. Markéta Zachová)

Přírodní mateřská škola (TL 102, MgA. Ivana Honsnejmanová)

Zkušenosti CMV s mediální výchovou na školách (TL 104, Mgr. Renata Kasalová, Mgr. Jiří Snítil, Mgr. Petr Valenta)

Vzdělávání dětí od 1 do 6 let v Norsku (TL 208, Zdeňka Kajtmanová)

Nelokální povaha kognitivních procesů (TL 408, PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.)

 

 

Informace pro studenty k organizačnímu zajištění akce Týden Pedagogické fakulty (rozvrh, přihlašování, apod.)

 

tisková verze stránky