Pedagogický den - 2. blok

Úterý 16. 4. 2013 od 13.00

 

Osobní bezpečnost učitele (D 107, Bc. Mgr. Tibor Slažanský, Ph.D.)

Význam souvislého psaní pro učení a rozvoj myšlení (D 115, PhDr. Ondřej Hausenblas)

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků 1. stupně ZŠ? (D 223, PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.)

Prevence a léčba závislostí (D 309, PhDr. Edita Svobodová)

Sexuální výchova ano či ne? Aneb Může být přátelství cestou k výchově k partnerství, manželství a rodičovství? (D 311, PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.)

Filosofie pro děti (D 315, doc. PhDr. L. Muchová, Ph.D.)

Vzdělávání dětí od 1 do 6 let v Norsku (D 319, Zdeňka Kajtmanová)

Učitel v osidlech neoliberalismu: ústupky a dilemata (D 321, doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.)

Rozvoj didaktické kompetence začínajících učitelů ZŠ a SŠ (D 409, Mgr. Pavla Soukupová)

Vzdělání učitelů němčiny jako cizího jazyka v Rakousku (D 412, Prof. Peter Schürz)

Podpora předčtenářské gramotnosti v MŠ (TL 102, Mgr. Pavla Sovová, Ph.D., Mgr. Milan Podpera)

Aktuální otázky vzdělávání v Ruské federaci (TL 104, doc. Kokorin a Dr. Slepčenko)

Kurikulární reforma ve zpětném zrcátku (TL 208, doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.)

Sociální kompetence a jejich význam pro osobní a profesní život (TL 408, Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.)

 

 

Informace pro studenty k organizačnímu zajištění akce Týden Pedagogické fakulty (rozvrh, přihlašování, apod.)

 

tisková verze stránky