Pedagogický den - 3. blok

Středa 17. 4. 2013 od 9.00

 

Psychosomatická hlasová výchova (D 107, Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.)

Prevence a chování v rizikových situacích při napadení a použití sebeobrany (D 114, Ing. Martin Hermann)

Nesezdané soužití párů s dětmi jako jedna z forem současné rodiny – prezentace výzkumu (D 115, PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.)

Filosofie pro děti v praxi mateřské školy (D 224, PaedDr. Alena Váchová, Mgr. Eva Svobodová)

Dětská literatura a existenciání otázky (D 315, Mgr. Veronika Plachá)

Oční pohyby v psychologii a pedagogice (D 319, doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.)

K roli alternativních škol v českém vzdělávacím systému (D 321, Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.)

Pozorování výuky jako součást profesního učení: Možnosti analýzy videozáznamů výuky v rámci učitelského vzdělávání (D 409, Mgr. Eva Minaříková)

Rozvíjející výuka v kontextu primární školy (D 412, PhDr. Marta Franclová, Ph.D.)

Virtuální geosvět (J 209, Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.)

Ukázka zařízení pro biofeedback a mozkový trénink (TL 201, Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.)

Profesní rozvoj pedagogů v kontextu připravovaného kariérního systému (TL 208, Mgr. et Bc. Martin Ševčík)

 

 

Informace pro studenty k organizačnímu zajištění akce Týden Pedagogické fakulty (rozvrh, přihlašování, apod.)

 

tisková verze stránky