Přehled přihlášených studentů na jednotlivých aktivitách

 

Informace pro studenty k organizačnímu zajištění akce Týden Pedagogické fakulty (rozvrh, přihlašování, apod.)

 

Datum, čas Jméno přednášejícího Aktivita Kapacita Zapsáno

16. 4. 2013
11.00

doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislavě

Rituály v študijnej skupine ako súčasť posilňovania jej kohézie

25

25

16. 4. 2013
11.00

MgA., Mgr. Roman Černík
PdF ZČU v Plzni

Komunitní aspekty divadelní práce s dětmi ve venkovských základních školách

50

49

16. 4. 2013
11.00

PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.
KPP FP TU v Liberci

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků 1. stupně ZŠ?

16

15

16. 4. 2013
11.00

Mgr. Michal Dubec
PdF ZČU v Plzni

Vedení žáků k sebeřízení na základě poznatků o fungování mozku

20

20

16. 4. 2013
11.00

Mgr. Helena Stejskalová
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Proměny postavení učitelů a učitelek v historii

25

25

16. 4. 2013
11.00

PhDr. Vladimír Píša
KPP FP TU v Liberci

Iluze a realita ve výchovném poradenství

60

59

16. 4. 2013
11.00

Ing. Miroslav Staněk, Ph.D.
Středisko moderního vzdělávání, Praha

Interaktivní výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ

80

78

16. 4. 2013
11.00

PhDr. Karel Starý, Ph.D.
ÚVRV PedF UK v Praze

Profesní rozvoj učitelů a učitelské standardy

110

110

16. 4. 2013
11.00

Iva Kalmusová
Hrát2Objevovat, o.p.s.

Interaktivní výstava Leťme vysoko / interaktivní projekty obecně

40

40

16. 4. 2013
11.00

Mgr. Markéta Zachová
PdF ZČU v Plzni

Sociokulturní handicap u kategorie žáků cizinců v prostředí školy

50

50

16. 4. 2013
11.00

MgA. Ivana Honsnejmanová
KPP FP TU v Liberci

Přírodní mateřská škola

25

24

16. 4. 2013
11.00

Mgr. Renata Kasalová, Mgr. Jiří Snítil, Mgr. Petr Valenta
Centrum mediálního vzdělávání

Zkušenosti CMV s mediální výchovou na školách

20

18

16. 4. 2013
11.00

PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.
KPP FP TU v Liberci

Nelokální povaha kognitivních procesů

25

25

16. 4. 2013
13.00

Bc. Mgr. Tibor Slažanský, Ph.D.
KPP FP TU v Liberci

Osobní bezpečnost učitele

30

24

16. 4. 2013
13.00

PhDr. Ondřej Hausenblas
PedF UK v Praze

Význam souvislého psaní pro učení a rozvoj myšlení

60

58

16. 4. 2013
13.00

PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.
KPP FP TU v Liberci

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků 1. stupně ZŠ?

16

14

16. 4. 2013
13.00

PhDr. Edita Svobodová
Psych. léčebna Červený Dvůr

Prevence a léčba závislostí

15

15

16. 4. 2013
13.00

PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.
PdF ZČU v Plzni

Sexuální výchova ano či ne? Aneb Může být přátelství cestou k výchově k partnerství, manželství a rodičovství?

25

25

16. 4. 2013
13.00

doc. PhDr. L. Muchová, Ph.D.
TF JU v Českých Budějovicích

Filosofie pro děti

60

57

16. 4. 2013
13.00

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
KPP FP TU v Liberci

Učitel v osidlech neoliberalismu: ústupky a dilemata

110

106

16. 4. 2013
13.00

Mgr. Pavla Soukupová
PdF ZČU v Plzni

Rozvoj didaktické kompetence začínajících učitelů ZŠ a SŠ

30

30

16. 4. 2013
13.00

Prof. Peter Schürz
Pädagogische Hochschule Linz

Vzdělání učitelů němčiny jako cizího jazyka v Rakousku

40

37

16. 4. 2013
13.00

Mgr. Pavla Sovová, Ph.D., Mgr. Milan Podpera
PdF ZČU v Plzni

Podpora předčtenářské gramotnosti v MŠ

25

25

16. 4. 2013
13.00

doc. Kokorin a Dr. Slepčenko
Sankt Petěrburgská právnická akademie, Sankt Petěrburg, Rusko

Aktuální otázky vzdělávání v Ruské federaci

20

19

16. 4. 2013
13.00

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU

Kurikulární reforma ve zpětném zrcátku

20

20

16. 4. 2013
13.00

Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
FF Univerzity v Pardubicích

Sociální kompetence a jejich význam pro osobní a profesní život

20

20

17. 4. 2013
9.00

Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
PF JU v Českých Budějovicích

Psychosomatická hlasová výchova

20

20

17. 4. 2013
9.00

Ing. Martin Hermann
Krajská správa policie ČR v Českých Budějovicích

Prevence a chování v rizikových situacích při napadení a použití sebeobrany

20

20

17. 4. 2013
9.00

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
PF JU v Českých Budějovicích

Nesezdané soužití párů s dětmi jako jedna z forem současné rodiny – prezentace výzkumu

60

59

17. 4. 2013
9.00

PaedDr. Alena Váchová, Mgr. Eva Svobodová
PF JU v Českých Budějovicích

Filosofie pro děti v praxi mateřské školy

20

18

17. 4. 2013
9.00

Mgr. Veronika Plachá
PF JU v Českých Budějovicích

Dětská literatura a existenciání otázky

60

59

17. 4. 2013
9.00

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.
PF JU v Českých Budějovicích

Oční pohyby v psychologii a pedagogice

80

79

17. 4. 2013
9.00

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
FF Univerzity v Pardubicích

K roli alternativních škol v českém vzdělávacím systému

110

110

17. 4. 2013
9.00

Mgr. Eva Minaříková
Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU

Pozorování výuky jako součást profesního učení: Možnosti analýzy videozáznamů výuky v rámci učitelského vzdělávání

40

37

17. 4. 2013
9.00

PhDr. Marta Franclová, Ph.D.
PF JU Č. Budějovice

Rozvíjející výuka v kontextu primární školy

40

40

17. 4. 2013
9.00

Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.
KIN Pedagogická fakulta JU

Virtuální geosvět

60

60

17. 4. 2013
9.00

Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.
PF JU v Českých Budějovicích

Ukázka zařízení pro biofeedback a mozkový trénink

60

58

17. 4. 2013
9.00

Mgr. et Bc. Martin Ševčík
ZŠ Londýnská v Praze, fakultní škola PF JU

Profesní rozvoj pedagogů v kontextu připravovaného kariérního systému

30

30

17. 4. 2013
11.00

Mgr. Jana Kusová, Ph.D., Mag. Susanne Christof a studenti katedry germanistiky
KNJ, PF JU Č. Budějovice

Informace o realizaci stipendijních pobytů v rámci programu Erasmus

56

56

17. 4. 2013
11.00

PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D.
PF JU Č. Budějovice

Syntaktická cvičení z ruského jazyka

20

20

17. 4. 2013
11.00

Mgr. Kateřina Dvořáková, PhD.
KAJ Pedagogická fakulta JU

Cizí jazyky bez učebnic

40

40

17. 4. 2013
11.00

Ing. Jan Jára, Ph.D.
KIN Pedagogická fakulta JU

Informační technologie a umělá inteligence představují: člověk ovládající a ovládaný

60

59

17. 4. 2013
11.00

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.
KHV Pedagogická fakulta JU

Ochutnávka projevů etnické hudby

40

40

17. 4. 2013
13.00

Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
PF JU v Českých Budějovicích

Psychosomatická hlasová výchova

20

19

17. 4. 2013
13.00

Prof. Norbert Seibert, Dr. phil. Doris Cihlars
Universität Passau

Tajemství dobrého učitele

56

55

17. 4. 2013
13.00

Mgr. Jan Petr, Ph.D.
KBI, PF JU Č. Budějovice

Biologická olympiáda jako zdroj inspirace pro vyučování přírodopisu

15

15

17. 4. 2013
13.00

Mgr. Renata Ryplová, Ph.D.
KBI, PF JU Č. Budějovice

Vysílá studio "Příroda": Tentokrát na téma "Jak se máte, stromy, v době globálních klimatických změn?"

15

15

17. 4. 2013
13.00

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
KIN Pedagogická fakulta JU

Podpora nejnovějších webových technologií HTML5 a CSS3 v aktuálních verzích prohlížečů

60

60

17. 4. 2013
13.00

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.
KBI, PF JU Č. Budějovice

Jak se budí studenti aneb biologické hodiny organismů

20

19

17. 4. 2013
15.00

Mgr. Jana Valdrová, Ph.D.
KNJ, PF JU Č. Budějovice

Gender a partnerské vztahy

40

37

16. 4. 2013
08.00

prof. Michel Carral
Université de Toulouse

Role of the demonstration

30

3

18. 4. 2013
12.00

prof. Michel Carral
Université de Toulouse

On the area’s concept

56

10

18. 4. 2013
14.00

prof. RNDr. František Kuřina, CSc.
Univerzita Hradec Králové

Matematika a kultura

56

27

18. 4. 2013
09.00

Mgr. Alena Prošková
KAJ, Pedagogická fakulta JU

Lingu@net World Wide a Lingu@net Work

60

7

18. 4. 2013
10.00

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
promítání záznamu přednášky, společné zamyšlení a diskuse

Akademické svobody

60

13

18. 4. 2013
16.00

prof. Michal Kraus, Jiřina Rybáčková
Middleburg College, Vermont; ředitelka Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka, ČR

Prezidentské volby v USA a ČR

80

30

18. 4. 2013
11.00

Regina Helal, M.A
KAJ, Pedagogická fakulta JU

Arts, crafts and lifestyles of two coastal Aboriginal cultures, British Columbia: Tsimshian and Haida

60

26

 

tisková verze stránky