Přihlášení

 

Pedagogický den - 1. blok
Úterý 16. 4. 2013, 11.00

 

Přednášející: MgA., Mgr. Roman Černík (PdF ZČU v Plzni)

Téma: Komunitní aspekty divadelní práce s dětmi ve venkovských základních školách

Učebna, čas: D 115 - 11.00

 

Přihlašování na tuto aktivitu bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 16. 4. 2013 do 11 hodin; čtete-li tento text, je už pozdě.