Přihlášení

 

Pedagogický den - 2. blok
Úterý 16. 4. 2013, 13.00

 

Přednášející: Mgr. Pavla Sovová, Ph.D., Mgr. Milan Podpera (PdF ZČU v Plzni)

Téma: Podpora předčtenářské gramotnosti v MŠ

Učebna, čas: TL 102 - 13.00

 

Přihlašování na tuto aktivitu bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 16. 4. 2013 do 13 hodin; čtete-li tento text, je už pozdě.