Přihlášení

 

Pedagogický den - 1. blok
Úterý 16. 4. 2013, 11.00

 

Přednášející: Mgr. Michal Dubec (PdF ZČU v Plzni)

Téma: Vedení žáků k sebeřízení na základě poznatků o fungování mozku

Učebna, čas: D 224 - 11.00

 

Přihlašování na tuto aktivitu bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 16. 4. 2013 do 11 hodin; čtete-li tento text, je už pozdě.