Přihlášení

 

Pedagogický den - 2. blok
Úterý 16. 4. 2013, 13.00

 

Přednášející: PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D. (PdF ZČU v Plzni)

Téma: Sexuální výchova ano či ne? Aneb Může být přátelství cestou k výchově k partnerství, manželství a rodičovství?

Učebna, čas: D 311 - 13.00

 

Přihlašování na tuto aktivitu bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 16. 4. 2013 do 13 hodin; čtete-li tento text, je už pozdě.