Přihlášení

 

Pedagogický den - 1. blok
Úterý 16. 4. 2013, 11.00

 

Přednášející: PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D. (KPP FP TU v Liberci)

Téma: Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků 1. stupně ZŠ?

Učebna, čas: D 223 - 11.00

 

Přihlašování na tuto aktivitu bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 16. 4. 2013 do 11 hodin; čtete-li tento text, je už pozdě.