Přihlášení

 

Pedagogický den - ostatní aktivity
Čtvrtek 18. 4. 2013, 15.00

 

Přednášející: Mgr. Jana Valdrová, Ph.D. (KNJ, PF JU Č. Budějovice)

Téma: Gender a partnerské vztahy

Učebna, čas: D409 - 15.00

 

Přihlašování na tuto aktivitu bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 18. 4. 2013 do 9 hodin; čtete-li tento text, je už pozdě.