Přihlášení

 

Pedagogický den - 4. blok
Středa 17. 4. 2013, 10.00

 

Přednášející: PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D. (PF JU Č. Budějovice)

Téma: Syntaktická cvičení z ruského jazyka

Učebna, čas: D 308 - 10.00

 

Přihlašování na tuto aktivitu bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 17. 4. 2013 do 11 hodin; čtete-li tento text, je už pozdě.