Přihlášení

 

Pedagogický den - 5. blok
Středa 17. 4. 2013, 13.00

 

Přednášející: Mgr. Jan Petr, Ph.D. (KBI, PF JU Č. Budějovice)

Téma: Biologická olympiáda jako zdroj inspirace pro vyučování přírodopisu

Učebna, čas: J 119 - 13.00

 

Přihlašování na tuto aktivitu bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 17. 4. 2013 do 13 hodin; čtete-li tento text, je už pozdě.