Přihlášení

 

Pedagogický den - 5. blok
Středa 17. 4. 2013, 13.00

 

Přednášející: doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. (KBI, PF JU Č. Budějovice)

Téma: Jak se budí studenti aneb biologické hodiny organismů

Učebna, čas: J 321 - 13.00

 

Přihlašování na tuto aktivitu bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 17. 4. 2013 do 13 hodin; čtete-li tento text, je už pozdě.