Přihlášení

 

Pedagogický den - 3. blok
Středa 17. 4. 2013, 9.00

 

Přednášející: PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (PF JU v Českých Budějovicích)

Téma: Nesezdané soužití párů s dětmi jako jedna z forem současné rodiny – prezentace výzkumu

Učebna, čas: D 115 - 9.00

 

Přihlašování na tuto aktivitu bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 17. 4. 2013 do 9 hodin; čtete-li tento text, je už pozdě.