Setkání ředitelů fakultních škol a klinických pracovišť

 

Program

setkání zástupců fakultních škol a klinických pracovišť 16. 4. 2013 v 9.30
(PF JU České Budějovice, U Tří lvů 1A, místnost č. 201)

 

  1. Uvítání zástupců fakultních škol, klinických pracovišť a hostů vedením PF JU.
  2. Otázky zkvalitnění pedagogické praxe studentů a další možnosti spolupráce Pedagogické fakulty JU s fakultními školami a klinickými pracovišti.
  3. Předání pamětních listů PF JU.
  4. Podrobné seznámeni s programem Týden Pedagogické fakulty.
  5. Prodejní výstava nakladatelství Portál a INFRA.
  6. Diskuse - možnosti spolupráce (praxe, diplomové práce, účast na akcích PF - studentská soutěž, pedagogické dny, konference, další vzdělávání ped. pracovníků - požadavky ze stran škol aj.)
  7. Návštěva vybraných aktivit z programu Týden Pedagogické fakulty.

 

tisková verze stránky