Seznam přihlášených

 

Pedagogický den - 2. blok
Úterý 16. 4. 2013, 13.00

Přednášející: PhDr. Ondřej Hausenblas (PedF UK v Praze)

Téma: Význam souvislého psaní pro učení a rozvoj myšlení

Druh aktivity: Přednáška s ukázkami

Délka aktivity: 90 minut

Počet studentů (kapacita): 60

Počet přihlášených studentů: 58

Učebna: D 115

Datum, čas: Úterý 16. 4. 2013 - od 13.00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor
P120354 Jana Antošová 1. Český jazyk a Hudební výchova se zaměřením na vzdě
P12637 renata bednaříková 1. AJ-Př
P110258 Marie Bednářová 2. UOP
P100198 Viktor Brecka 3. NŠ5
P10215 Barbora Červenková 3. NŠ5
P11423 Ondřej Dokulil 2. ČJ-SV
p11174 Marcela Douchová 2. čeština - výtvarná výchova
P10218 Monika Drdová 3. NŠ5
P10219 Jana Dvořáková 3. NŠ5
P12213 Patrik Eliáš 1. TchV-TV
P10220 Ivana Fojtová 3. NŠ5
P12582 Nikola Franková 1. ČJ-AJ
P12668 Karin Hambalíková 1. aj-sv
P11983 David Hejný 2. Fyz-IT
P12277 Eva Hemmerová 1. Psychologie
P10222 Kateřina Herwigová 3. NŠ5
P10223 Jana Honzíková 3. NŠ 5
12156 Miroslava Hoznedlová 1. VV-SV
p12793 šárka hrůzová 1. ČJ-Sv
P12183 Kamila Hůttová 1. Učitelství pro 1.stupeň
P12585 Natálie Jankůjová 1. ČJ-Aj
P12649 Eliška Kalná 1. ČJ-NJ
P12677 Josef Kamera 1. Anglický jazyk - společenské vědy se zaměřením na
P12029 Marie Kamišová 1. GEVES
P12282 Lenka Khánská 1. PSYCH
P12011 Marie Kopecká 1. PEV
P10225 Tomáš Kotal 3.
P09323 Jolana Koubová 4. Z- SV
12588 Jana Krajíčková 1. ČJ-AJ
P12589 Radka Kratochvílová 1. ČJ-AJ
P12590 Tomáš Křiklán 1. ČJ-AJ
P12234 Daniel Kříženecký 1. TchV-TV
P12460 Zuzana Křížová 1. VKZ- PŘ
P11446 Martina Lamačová 2. ČJ-SV
P12591 Zdeněk Lhotka 1. Čj-Aj
P10233 Aneta Masarovičová 3. NŠ5
P10235 Barbora Matoušková 3. Učitelství na 1. stupni ZŠ
P12594 Zuzana Matulková 1. ČJ-AJ
P12687 Mikuláš Minář 1. ČJ-SV
P110384 Alena Nováková 2. Fy-TchVn-k
P11228 Jana Pazderská 2. Aj-Nj
P11205 Jana Rohlenova 2. Učitelství pro mateřské školy
P11698 Andrea Růžičková 2. PSYCH
p12697 Katerina Slamova 1. cj-sv
P12820 Monika Smutková 4. ČJ - OVn
P11473 Karolína Snášelová 2. Čj-Sv
P 12606 Magdaléna Sochorová 1. ČJ-AJ
P10255 Veronika Šmikmátorová 3. NŠ5 - SPG, VV
P11165 Eva Štěpánová 2. NŠ5
P10260 Šárka Švorcová 3. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
P120394 Zdeněk Toušek 1. Psych
P120287 Martina Vítková 1. PSYCH
P100017 Eva Vlnatá 3. NŠ 5
p10261 Vlasta Vokurková 3. NŠ5
P12822 Veronika Výletová 1. čj - ov
P12815 Marcela Zejdová 4. ČJ/VV
P12636 Gabriela Zemková 1. cju-nju
P12615 Monika Žohová 1. ČJ-AJ