Slavnostní koncert k 65. výročí založení fakulty

 

pondělí 15. 4. 2013 od 18 hodin

Aula Jihočeské univerzity, Studentská 1410 (areál Čtyři Dvory)

 

V programu zazní skladby F. Chopina, A. Dvořáka, G. B. Bononciniho,
B. Smetany, J. Brahmse, C. Beriota a G. Bizeta
v provedení Jihočeského univerzitního orchestru a jeho sólistů.

Orchestr řídí MgA. Jan Meisl, ArtD.

 

F. Chopin: Etuda As sur op. 25 č. 1
Valčík cis moll op. 64 č. 2
Dinara Suleymanová – klavír
A. Dvořák: Oblak a mrákota č. 1, Skrýše má a pavéza má č. 2,
Hospodin je můj pastýř č. 4, Bože, Bože č. 5 z cyklu Biblické písně

Petra Kubíková – zpěv, Dinara Suleymanová – klavír
G. B. Bononcini: Per la gloria d´adorarvi
B. Smetana: Nekamenujte proroky č. 2, Mně se zdálo č. 3,
Hej jaká radost v kole č. 4 z cyklu Večerní písně

Jiří Tröstl – zpěv, František Hudeček – klavír
F. Chopin: Polonéza As dur op. 53
František Hudeček – klavír
  přestávka
  Deep River (arr. Mack Wilberg, Jan Meisl)
Judgement Day (arr. Miroslav Raichl)

Jihočeský vysokoškolský sbor řídí MgA. Petra Meisl
J. Brahms: Uherské tance č. 3 a 5
C. Beriot: Baletní scény
sólo Pavla Urbanová – housle
G. Bizet: Carmen – suita č. 1 ze stejnojmenné opery
  Jihočeský univerzitní orchestr řídí MgA. Jan Meisl, ArtD.

 

 

tisková verze stránky