Symbol PF Týden pro inkluzi 2016

Pedagogická fakulta JU se stala partnerem Týdne pro inkluzi 2016, který se uskuteční 17. - 23. 10. 2016. V rámci Týdne pro inkluzi proběhnou na Katedře pedagogiky a psychologie tematické přednášky a workshopy pro studenty PF JU. V případě zájmu o další informace týkající se této akce kontaktujte Mgr. Marii Najmonovou (mnajmonova@pf.jcu.cz).

 

http://tydenproinkluzi.cz/

 

Program "Týden pro inkluzi"

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

17. - 23. října 2016

 

Koncept inkluze; přednáška s diskuzí

Přednášející: PaeDr. Helena Havlisová, Ph.D., Katedra pedagogiky a psychologie PF JU

Datum: 17. 10. 2016 od 8:15 do 9:45

Místo konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, aula D240

 

Role školních poradenských pracovišť ve společném (inkluzivním) vzdělávání; přednáška s diskusí

Přednášející: Mgr. Marie Najmonová, Katedra pedagogiky a psychologie, PF JU

Datum: 17. 10. 2016 od 11:00 do 12:30

Místo konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, aula D240

 

Společné (inkluzivní) vzdělávání / Žák s potřebou podpůrných opatření ve škole; přednáška s diskuzí

Přednášející: PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., Katedra pedagogiky a psychologie, PF JU

Datum: 17. 10. 2016 od 13.30 do 15.00

Místo: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, aula D240

 

Praxe inkluzivního vzdělávání v Norsku; přednáška

Přednášející: PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D., Katedra pedagogiky a psychologie, PF JU

Datum: 19. 10. 2016 od 11:00 do 11:45

Místo konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, učebna D319

 

Děti s ADHD ve třídě ZŠ - aktuální trendy v přístupu k ADHD; seminář a workshop

Seminář a workshop povedou: Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. a Mgr. Olga Malinovská, Katedra pedagogiky a psychologie, PF JU

Datum: 20.10. 2016 od 9:00 do 10:30

Místo konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, učebna D321