Symbol PF Vánoční zeměpisné bádání

Pedagogická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Studentský workshop
aneb mezioborové vztahy přírodovědných předmětů v praxi

Vánoční zeměpisné bádání

ve čtvrtek 14. 12. 2017, 8:30 – 14:30 hod.
učebny J405, J406 KGE PF JU, Jeronýmova 10