Výběrové řízení

Děkan Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

podle § 77 zák. č. 111/98 Sb. vypisuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ MÍST VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITELŮ

 

na katedře germanistiky:

 • profesor pro obor starší německá literatura a dějiny německého jazyka - úvazek 1,0
 • docent nebo odborný asistent pro obor německá literatura - předpokládaný úvazek 0,75
 • docent nebo odborný asistent pro obor německá lingvistika a německé dějiny - předpokládaný úvazek 0,75
   
  (požadavky pro místa doc. nebo OA: habilitace nebo absolvované doktorské studium v odpovídajícím oboru)

 

na katedře společenských věd:

 • docent nebo odborný asistent se zaměřením na didaktiku občanské výchovy (na didaktiku výchovy k občanství) - úvazek 0,5
   
  (požadavky: habilitace nebo absolvované doktorské studium v oboru, publikační činnost, praxe)

 

Nástup: 1. 9. 2012 nebo dle dohody

 

 

Písemné přihlášky doložené životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti zasílejte do 18. 5. 2012 na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz