Výběrové řízení

Děkan Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

podle § 77 zák. č. 111/98 Sb. vypisuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA

odborného asistenta na katedře aplikované fyziky a techniky

 

Předpokládaný úvazek: 0,40

Požadavky:

  • odborné znalosti v oboru didaktiky fyziky, technické výchovy a technických oborů
  • zkušenosti z praxe učitele na základní či střední škole a z práce na vysoké škole
  • schopnost samostatné publikační činnosti a aktivní účasti na odborných konferencích
  • magisterské učitelské vzdělání

Nástup: 1. 9. nebo 17. 9. 2012

 

 

Písemné přihlášky doložené životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti zasílejte do 30. 8. 2012 na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz