Symbol PF Výběrové řízení

Děkan Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA

docenta/docentky, příp. profesora/profesorky
katedry společenských věd
pro obor sociologie nebo historie

 

 

Výše úvazku:

1,0

Požadavky:

  • titul docent nebo profesor v daném oboru
  • odpovídající pedagogická, vědecká a publikační aktivita
  • zkušenost z práce na mezinárodních projektech a grantech výhodou

Nástup:

1. 9. 2017

 

Písemné přihlášky doložené životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti zasílejte do 17. 3. 2017 na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz