Symbol PF Výběrové řízení

Děkan Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA

odborného asistenta/odborné asistentky
katedry aplikované fyziky a techniky
se zaměřením na didaktiku technické výchovy a technická praktika

 

 

Výše úvazku:

0,5

Požadavky:

  • magisterské vzdělání v oboru učitelství technické výchovy nebo příbuzném oboru
  • zahájené doktorské studium v oboru
  • druhotné zaměření na IT výhodou
  • minimálně 5 let pedagogické praxe učitelství technické výchovy
  • předpoklady dalšího odborného růstu

Nástup:

1. 9. 2017

 

Písemné přihlášky doložené životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti zasílejte do 17. 3. 2017 na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz