Symbol PF Výběrové řízení

Děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA

docenta/docentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky ateliéru arteterapie se zaměřením na dějiny umění

 

Výše úvazku: 0,5
Nástup: 1. 9. 2018
Požadavky: titul docent, v případě odborného asistenta titul Ph.D. v oboru, odpovídající pedagogická, vědecká a publikační aktivita, zkušenosti s grantovou činností; výhodou je předchozí absolvování oboru Arteterapie na PF JU

 

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti a souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zašlete do 30. 6. 2018 (včetně) na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz

 

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 3. července 2018.