Symbol PF Výběrové řízení

Děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ DVOU MÍST

akademických pracovníků/pracovnic
katedry pedagogiky a psychologie

 

 • odborný asistent nebo asistent se zaměřením na předškolní pedagogiku

  výše úvazku: 0,5
  nástup: 1. 9. 2018
  požadavky: magisterské vzdělání v oboru předškolní pedagogika, na pozici odborného asistenta dokončené nebo probíhající doktorské studium v oboru

   

 • odborný asistent nebo asistent se zaměřením na pedagogickou psychologii

  výše úvazku: 0,5
  nástup: 1. 9. 2018
  požadavky: magisterské vzdělání v oboru, na pozici odborného asistenta dokončené nebo probíhající doktorské studium (optimálně v oboru pedagogická psychologie)

 

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti, souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zašlete do 30. 6. 2018 (včetně) na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz

 

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 3. července 2018.