Symbol PF Webmail - výběr rozhraní

 

Pro práci s fakultním e-mailem můžete využít libovolné z těchto dvou webových rozhraní:

 

 

https://www.pf.jcu.cz/roundcube/

 

 

(Roundcube)

 

https://www.pf.jcu.cz/webmail/

 

 
 

(SquirrelMail)