Symbol PF Detail pracovní nabídkyNabídka stáže v odboru vzdělávání a Diplomatické akademie MZV ČR

Ministerstvo zahraničních věcí nabízí dvojměsíční stáže v odboru vzdělávání a Diplomatické akademie (DA) v období 2.5.-21.12.2018. Nabídka je určena VŠ studentům se zájmem o zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Hlavní náplní stáží je plnění úkolů spojených s organizací vzdělávacích akcí a zkoušek, případně se zpracováváním statistických přehledů. Délka stáže- Standardně se jedná o 8-10 hodin týdně po dobu 2 měsíců. V roce 2018 jsou vypsány následující termíny stáží: 2.5.-29.6. - 2.7.-31.8. - 3.9.-31.10. - 1.11.-21.12. Uchazeč o stáž musí dodat: žádost o stáž (formulář na http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/index.html) kopie občanského průkazu/pasu opatřená písemným souhlasem uchazeče s jejím pořízením výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců) aktuální potvrzení o studiu motivační dopis strukturovaný životopis prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (formulář na http://www.mzv.cz/file/1814224/Prohlaseni_fyzicke_osoby_o_svepravnosti.doc) souhlas se zpracováním osobních údajů (formulář na http://www.mzv.cz/file/1814228/Souhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju.doc)

 

Organizace:Ministerstvo zahraničních věcí
Požadavky na vzdělání:Nutná je znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 a uživatelská znalost MS Office a Excelu. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální či zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám.
Ohodnocení:Neuvedeno
Benefity:Neuvedeno
Typ pracovního poměru:stáž
Délka pracovního poměru:2.5.-21.12.2018
Kontaktní osoba:Výše uvedené doklady zasílejte na da@mzv.cz do 16. března 2018. Z přihlášených uchazečů budou na základě životopisu a motivačního dopisu vybráni uchazeči k ústnímu přijímacímu pohovoru na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.