Symbol PF Official board

 

Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
pro funkční období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022

přidáno 5. 12. 2017

Sazebník úhrad za administrativní úkony
- platný pro akademický rok 2017/2018.

aktualizováno 26. 9. 2017

Volby do Akademického senátu JU pro období 2017-2020
Výsledky voleb do Akademického senátu JU pro funkční období 2017-2020
Seznam kandidátů za všechny fakulty JU
Seznam kandidátů za PF JU
Informace k průběhu voleb do Akademického senátu JU pro volební období 2017-2020
Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2017-2020

aktualizováno 22. 5. 2017

Opatření děkana č. 1/2017
k vytvoření oddělení speciální pedagogiky v rámci struktury katedry pedagogiky a psychologie

přidáno 1. 2. 2017

Volby do Akademického senátu PF JU pro období 2016-2018
Výsledky voleb do akademického senátu PF JU pro volební období 2016-2018
Seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu do AS PF JU na období 2016-2018
Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do Akademického senátu PF JU na funkční období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2018
Opatření děkana o konání voleb do AS PF JU
Vyhlášení voleb do AS PF JU

aktualizováno 10. 11. 2016

Opatření děkana č. 6/2016
o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2017/2018

přidáno 4. 11. 2016

Oznámení o zahájení habilitačního řízení - MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.

přidáno 2. 5. 2016

Volby děkana/děkanky PF JU na funkční období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2018
VÝSLEDEK VOLBY

aktualizováno 6. 5. 2014

Volby do Akademického senátu JU pro období 2014-2017
vyhlášení a organizace voleb do AS JU, formuláře

přidáno 6. 5. 2014

Oznámení studentům a učitelům PF JU - přerušení studia (.pdf)

přidáno 20. 5. 2009