CUKNŠTEJN

Zřícenina tvrze Cuknštejn se tyčí v téměř původní podobě asi 3 km jihozápadně od Nových Hradů v Novohradských horách nad východní částí parku Terčino údolí. Patří k nejzachovalejším a nejzajímavějším památkám svého druhu v jižních Čechách.

tvrz Cuknštejn
Tvrz byla vystavěna koncem 15. století. Začátkem 17. století se dočkala renesančních úprav. Dominantou zříceniny je osmiboká věž, která spolu s obytnými budovami uzavírá malý dvůr. Přes hradní příkop, dnes částečně zasypaný, jenž obklopoval celou stavbu, původně vedl dřevěný padací most.
tvrz Cuknštejn
Tvrz byla menší než klasické panské hrady, ale byla prostornější a úpravnější než tvrze typické pro 14. století. V mnoha směrech tak naznačuje přechod k novějším, komfortnějším a zdobnějším sídlům - zámkům.

Cuknštejn je přístupný po neznačené cestě ze vsi Světví (asi 0,5 km) nebo po červené či zelené okružní značce procházející Terčiným údolím (asi 3,5 km od hlavní brány).


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.