KRATOCHVÍLE

Zámek Kratochvíle se nachází asi 3 km severozápadně od Netolic. Vystavěli jej Rožmberkové jako své nové sídlo nedaleko hradu Helfenburk, který po dokončení Kratochvíle již nadobro opustili.

vstup do zámku Kratochvíle
Kratochvíle byla vystavěna podle italského vzoru renesančních panských sídel, tzv. kasin, Italem Baltazarem Maggim v letech 1583 - 1589. Stavební zajímavostí zámku je zvláštní zajištění jeho základů dubovými a olšovými piloty, které měly v bažinatém prostředí zabezpečit stabilitu budovy. V 17. století proběhly na zámku jediné větší stavební úpravy provedené Jakubem de Maggi. Byla snížena vstupní brána a vystavěny dvě nové bašty, odstraněna báň a zbořen dvůr Leptač, jenž byl původní stavbou na místě zámku. Drobných úprav se Kratochvíle dočkala ještě v 18. a 19. století, její chátrání se však nezastavilo.
Začátkem 20. století sloužil zámek také jako skladiště. Rekonstrukce a restaurátorské práce započaly až v 50. letech.

Na zámku Kratochvíli jsou nevíce ceněny dochované renesanční interiéry s hodnotnou štukovou výzdobou Antonia Melaniho a s malbami Jiřího Widmanna s náměty z antické mytologie. Jedním z nejcennějších interiérů dochovaných v Čechách je tzv. Zlatý sál, určený k reprezentačním účelům, s lunetovou valenou klenbou a s výzdobou zmíněných autorů.

budova zámku uprostřed vodní nádrže brána v hrazení k zámku a do zámecké zahrady zámecká budova

Zámek Kratochvíle je přístupný veřejnosti, v jeho prostorách je trvale umístěna expozice českého loutkového a animovaného filmu s díly Jiřího Trnky, Karla Zemana, Hermíny Týrlové a dalších.

K zámku je možné se dostat od silnice vedoucí z Netolic do Bavorova.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.