morový sloup na náměstí
pohled na Staré město s kostelem svatého Víta
českokrumlovské náměstí
Na čtvercovém náměstí, které je centrem Starého Města, stojí renesanční budova radnice z druhé poloviny 16. století vzniklá spojením dvou starších gotických staveb. Na západní straně náměstí stojí tzv. Zlatokorunský dům připomínaný již roku 1309. V Horní ulici vycházející z náměstí je původně jezuitská kolej postavená Baltazarem de Maggi v roce 1588 a raně barokní jezuitský seminář na protější straně z poloviny 17. století. Uprostřed náměstí stojí morový sloup z roku 1716.
Starému Městu vévodí majestátní stavba pozdně gotického děkanského kostela svatého Víta. Chrám stojící na vltavském nábřeží je považován za vrcholné dílo jihočeské architektury předhusitského období.