MĚSTSKÝ ZNAKPRACHATICEPlán centra města

Město Prachatice je jedno z nejzdobnějších v jižních Čechách. Střed města s renesanční výstavbou byl vyhlášen městskou památkovou rezervací.
Prachatice leží v Šumavském podhůří pod vrchem Libín ve výšce 561 m nad mořem na Živném (Bělečském) potoce.

pohled na město
Původní osada vznikla při obchodní Zlaté stezce, po níž se dopravovala do Čech sůl, a náležela již od 11. století vyšehradské kapitule. Stávala pravděpodobně na místě dnešních Starých Prachatic. Nové město bylo založeno na počátku 14. století kolem prostorného náměstí, v jehož rohu byl zároveň s městem stavěn také kostel. Prvně jsou Prachatice uvedeny v roce 1323 jako město s právem opevnění. Nabylo poměrně rychle velkého významu a získalo řadu výsad potvrzujících jejich výhradní postavení související s dovozem soli (město mělo výhradní právo na dovoz, uskladňování a další prodej pasovské soli). V roce 1420 bylo město vypáleno husity. Po krátkém úpadku obnovovaly Prachatice své bohatství, v roce 1436 byly přijaty mezi města královská a v 16. století dosáhly svého největšího rozmachu. Tehdy město prodělalo rozsáhlou renesanční přestavbu, která mu dala jeho dnešní ráz. Po třicetileté válce, kdy byly Prachatice dobyty a zbaveny všech privilegií a majetku, začal úpadek města, který trval až do poloviny 20. století.

historické centrum města
Po staletí trvající stavební stagnace přispěla k tomu, že vzhled historického jádra města z období pozdní gotiky a renesance se v podstatě dochoval do dnešní doby.
Dolní brána
Ve městě zůstaly zčásti zachovány hradby ze 14. století, které byly ve století 16. doplněny o druhý hradební pás s dělovými věžemi. Součástí opevnění byla i bašta Helvít a mohutná gotickorenesanční Dolní brána, která se jako jediná ze tří dochovala do současnosti. Nedaleko ní se tyčí nad Prachatice tzv. Žižkova skála. Jedná se o vypreparovanou křemennou žílu, z níž je pěkný výhled na město.
Jednou z nejstarších staveb města je gotický děkanský kostel svatého Jakuba na náměstí, který byl založen a stavěn současně s městem.
Jádrem Prachatic je obdélné náměstí s barokní kašnou. Jeho dominantou náměstí je renesanční budova staré radnice postavená v letech 1570-1571. Nová radnice je pseudorenesanční a pochází z let 1902-1903.
městské muzeum
V městském jádru zůstala dochována řada pozdně gotických (druhá polovina 15. století) a renesančních (16. století) domů, z nichž mají mnohé průčelí zdobené náročnými sgrafity (Knížecí dům, Literátská škola, dům Žďárských a další).
lázně svaté Markéty
V bývalém domě Žďárských na náměstí je dnes umístěno městské muzeum, které soustřeďuje sbírky orientované na historii města a přírodní zajímavosti.
Nedaleko náměstí při silnici k nádraží stojí mramorová plastika - největší sluneční hodiny v ČR.
Na jižním okraji města jsou bývalé lázně svaté Markéty.

Významným rodákem z Prachatic byl Křišťan z Prachatic.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.