CHKO BLANSKÝ LES

Chráněná krajiná oblast Blanský les byla vyhlášena za velkoplošné chráněné území roku 1989. Představuje ucelený krajinný komplex s přírodním prostředím dosud málo dotčeným negativními vlivy lidského hospodaření. Rozkládá se jihozápadně od Českých Budějovic a zahrnuje celou Křemžskou kotlinu, na jihozápadě zasahuje do kotliny Chvalšinské a na východě je ohraničena tokem Vltavy mezi Zlatou Korunou a Dívčím kamenem. Její území o rozloze 21.235 hektarů zasahuje do okresů České Budějovice, Český Krumlov a Prachatice.

logo CHKO Blanský les

Území oblasti je z 55% pokryto lesními porosty. Svým složením jsou unikátním komplexem přirozených lesů. CHKO je bohatá i na řadu druhů nižších rostlin. Rostlinná a lesní společenstva jsou provázena přirozenou zvířenou. Mezi nejpozoruhodnější patří skupiny hmyzu a měkkýšů vázaných na vápencové a hadcové lokality. Z lovné zvěře je nejhojnější srnčí zvěř a prase divoké, postupně se sem šíří i zvěř jelení.

Nejvýznamnější části přírody a krajiny Blanského lesa byly vyčleněny k přísnější ochraně v podobě národních přírodních rezervací (NPR) nebo přírodních rezervací (PR):

Dívčí kámen (4,82 ha)
Rezervace byla zřízena v roce 1952 zejména k ochraně 70 m vysokého skalního ostrohu nad soutokem řeky Vltavy s Křemežským potokem. Rozkládá se na východním okraji Blanského lesa asi 10 km severovýchodně od Českého Krumlova. Její součástí je i známá stejnojmenná zřícenina gotického hradu na protějším břehu Vltavy.

granuklitový ostroh na Dívčím kameninejvyšší vrchol Blanského lesa - hora Kleť

Kleť (65,04 ha)
Přírodní rezervace na Kleti byla založena v roce 1956 k ochraně vrcholové partie hory (tato část však byla vzhledem k již pokročilé devastaci z rezervace vyjmuta). Dnes zahrnuje lesní porosty s malým pralesem severozápadně od vrcholu. Rezervace není přístupná. Lze jí obejít po lesní cestě, která tvoří její hranici.

Holubovské hadce (15,68 ha)
Holubovské hadce leží 1 km severozápadně od Holubova v údolí Křemžského potoka. Rezervace byla vyhlášena v roce 1972 na ochranu lesního porostu. Přístup sem umožňuje trasa žluté turistické značky z Křemže.

Jaronínská bučina (9,14 ha)
Rezervace leží 4 km severozápadně od Nové Vsi. Vyhlášena byla v roce 1973. Zbytek bukového porostu zčásti pralesního charakteru je veřejnosti nepřístupný.

Vyšenské kopce (35,46 ha)
V rezervaci ležící 3 km severozápadně od Českého Krumlova je od roku 1951 chráněna bohatá teplomilná vegetace rostoucí na krystalických vápencích. Rezervace je přístupná po průchozí cestě. Pro návštěvníky směřující sem z Českého Krumlova se nabízí přístup po žluté, případně zelené značce. Kombinací obou tras vznikne asi 6 km dlouhý vycházkový okruh.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.