TŘÍSTOLIČNÍK

Vrcholek Třístoličníku 1.311 m) vystupuje z pohraničního hřebene Šumavy západně od Trojmezné hory. Vede přes něj státní hranice mezi Českou Republikou a Spolkovou Republikou Německo.

vrcholová partie Třístoličníku
Na vrcholku je na zajímavé skalní vyvýšenině vybudováno vyhlídkové místo s velmi pěknými výhledy zejména do Německa. Dobře jsou odtud vidět Alpy. rch dostal název podle toho, že kamenné bloky, které jsou seskupeny v trojici u vrcholku, vymodelovalo zvětrávání do podoby skalních věžiček s miskovitými prohlubněmi, jimiž připomínají trůny.
Rosenauerův památník
Podle pověsti na nich sedávali v dávné minulosti králové Bavor, Rakouska a Čech a radili se o průběhu státních hranic. Na vrcholku je na německé straně hotel s restaurací a prodejnou suvenýrů.

U úpatí vrchu byl postaven památník stavitele Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera. Trasa plavebního kanálu vede právě okolo tohoto místa, které je přístupné po trase hřebenové turistické stezky z Nového Údolí.

vrcholová partie z bavorské strany vrchol s dřevěným křížem hraniční stezka k vrcholu

Přístup k vrcholu Třístoličníku je možný po červeně značené trase hřebenové cesty vedoucí z Nového Údolí přes Třístoličník a Plechý na Plešné jezero a do Nové Pece. Výstup na vrchol vede po lesní stezce, která začíná nedaleko Rosenauerova pomníku, téměř přímo po spádnici a je značně namáhavý.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.