Symbol PF Comenius 3 Network

 

 

Comenius 3: Learning-Migration
(225585-CP-1-2005-1-NO-COMENIUS–C3, 2005-2008)


Národní koordinátor projektu:

Katedra společenských věd
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Kontakt:

PhDr. Salim Murad
koordinátor projektu
e-mail: murad@pf.jcu.cz

Mgr. Eva Kordová
spolukoordinátorka projektu
e-mail:
ekord@seznam.cz
 

Šárka Svobodová
administrátor projektu
e-mail:
sara.svoboda@email.cz
 

Základní informace o projektu:

Comenius je podprogramem vzdělávacího programu Evropské unie Socrates, který je zaměřen na vzdělávání od předškolních zařízení po vyšší odborné školy a pamatuje také na pedagogické pracovníky, kteří se dětem, žákům a studentům v těchto školách věnují. Cílem podprogramu Comenius je podpořit evropskou dimenzi ve vzdělávání, výuku jazyků a mezikulturní výchovu ve školách.

Podprogram Comenius je dále rozdělen na několik skupin. Národním koordinátorem projektu v kategorii Comenius 3, tedy Comenius 3: Learning-Migration, se pro léta 2005-2008 stala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, resp. její Pedagogická fakulta v čele s Katedrou společenských věd.

Cílem projektu Comenius 3: Learning Migration je sdílet zkušenosti a nejlepší poznatky jak ve výuce pracovat s fenoménem imigrace, který je aktuální výzvou současnému vzdělávání, kterou představuje zvyšující se počet imigrantů v Evropě a také zvyšující se pohyb obyvatel mezi evropskými zeměmi. Projekt Learning - Migration by měl přispět integraci a lepšímu pochopení fenoménu migrace v každodenním vzdělávání ve všech částech vzdělávacího procesu. Cílem projektu je též vytvořit síť pracovníků v místních školách, pedagogických fakultách, příslušných odborech školství a výzkumných ústavech.
V projektu je zapojeno 12 evropských zemí . Mimo Norska, kde celá idea vznikla, a které je nejvyšším koordinátorem, se aktivně účastní Německo, Španělsko, Portugalsko, Švédsko, Spojené království, Slovinsko, Estonsko, Bulharsko a Rumunsko. Chorvatsko a Švýcarsko se účastní projektu jako samoplátci.

Oficiální mezinárodní stránky projektu naleznete na adrese: http://www.migrationhistory.com/lm
 

Partnerské instituce zapojené v projektu

Odbor skolství, mládeže a tělovýchovy, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice
Česko-anglické gymnázium, České Budějovice
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, Jihlava
Gymnázium Strakonice, Strakonice, Máchova 174
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola, České Budějovice
Společnost Rožmberk o.p.s., Třeboň