Symbol PF Závěrečné zprávy o řešení grantů MŠMT (2005)

Závěrečné zprávy o řešení grantů MŠMT (2005)

Závěrečná zpráva k realizaci projektu MŠMT č. 138
Příprava strukturovaného studia učitelství, včetně přípravy budoucích absolventů na RVP a navazující modulárně pojatý program přípravy učitelů z praxe na RVP

Řešitelka:
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

Závěrečná zpráva k realizaci projektu MŠMT č. 163
Výuka matematiky v anglickém jazyce

Řešitelka:
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

Závěrečná zpráva k realizaci projektu MŠMT č. 169
Muzikoterapie jako prevence sociopatologických jevů

Řešitel:
doc. František Hudeček, CSc.

Závěrečná zpráva k realizaci projektu MŠMT č. 156
Příprava a realizace kombinované formy studia pro studenty bakalářského oboru Výpočetní technika a pro studenty Učitelství pro základní a střední školy oboru výpočetní technika

Řešitel: RNDr. Jaroslav Icha

Závěrečná zpráva k realizaci projektu MŠMT č. 170
Příprava akademických pracovníků Jihočeské univerzity se zaměřením na tvorbu e-learningových kurzů

Řešitel: RNDr. Jaroslav Icha

Závěrečná zpráva k realizaci projektu MŠMT č. 177
Filologie: Aplikovaná filologie, anglický jazyk a francouzský jazyk pro administrativu Evropské unie, ve francouzštině a angličtině

Řešitel: doc. PhDr. Jitka Radimská, Dr.
Spoluřešitelé Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D., Mgr. Jan Radimský, Ph.D.

Závěrečná zpráva o řešení projektu MŠMT č. 179/2005
Rozšíření kvalifikace učitelů cizích jazyků

Řešitel: PhDr. Jiřina Johanisová

Závěrečná zpráva k realizaci projektu MŠMT č. 672
Náběh realizace nového bakalářského studijního oboru "Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - francouzský jazyk"

Řešitel: doc. PhDr. Jitka Radimská, Dr.

Závěrečná zpráva k realizaci projektu MŠMT č. 673
Náběh realizace nového bakalářského studijního oboru "Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - španělský jazyk"

Řešitel: doc. PhDr. Jitka Radimská, Dr.

Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ 1678/2005/F5/a
Příprava nového předmětu - Geografie a historie pohraničí České republiky

Řešitel: doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.
Spoluřešitelka: Mgr. Karolína Mičková