Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Asistent při výuce jazyka na zahraniční hostitelské škole

Budoucí učitelé cizích jazyků mohou obdržet grant pro pobyt na zahraničních školách (vzdělávacích institucích). Individuální granty umožňují účastníkům asistentských pobytů získat nové praktické dovednosti v oblasti vzdělávání, zdokonalit se ve znalostech oficiálního jazyka hostitelské země a vzdělávacího systému. Hlavním úkolem asistentů je motivovat žáky/studenty hostitelských škol ke studiu cizích jazyků.

Asistentské pobyty se konají v zemi, kde se cílový jazyk (vyučovaný jazyk) nepoužívá jako jazyk oficiální.

Co se očekává od asistenta?

  • asistovat při výuce jazyků
  • poskytovat pomoc žákům, kteří mají specifické potřeby nebo potíže s učením cizích jazyků
  • podílet se na tvorbě učebních materiálů
  • informovat o zemi asistenta (kultura, tradice, geografie apod.)
  • vyučovat rodný jazyk na hostitelské škole, bude-li ze strany vedení školy a žáků/studentů zájem
  • pomáhat s přípravou mezinárodních projektů (Socrates, Leonardo da Vinci) mezi hostitelskou školou a školou ze země asistenta

Délka pobytu: 3-8 měsíců (vždy je nutné dodržet délku pobytu na celé měsíce)

Země pobytu: Uchazeč může požádat o grant do některé ze zemí zapojených do programu Socrates.

Podání žádosti: Žádost se podává na formuláři, který je možné vyplnit v jednom z oficiálních jazyků EU. U méně užívaných jazyků EU je vyžadován překlad do angličtiny. Česky vyplněné přihlášky nebudou akceptovány. Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách: www.socrates.cz v pěti jazykových verzích v sekci Comenius/Formuláře (ostatní verze k dispozici na oficiálních stránkách EU programu Socrates).

Studentům VŠ musí přihlášku podepsat rektor vysoké školy nebo osoba rektorem pověřená.

Termín podání: kontaktujte NA SOCRATES

Další informace: www.socrates.cz, sekce Comenius 2.2.B

Informace k této aktivitě podá: Martina Kastnerová (kastnerova@socrates.cz), tel: +420 257 011 345

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman