Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

BACHELOR PAPERS

 

Bachelor papers - AFEU + ANHS     (dimmed-white label)

ČAL Abbreviations and Acronyms in the Texts of the European Union Čalounová
GON British and American women in politics Gondeková
HRA Počátky moderního sklářství v SZ Čechách a Glaverbel Czech a.s. Hrabáková
JAN Problematika vztahů České republiky a Evropské unie Janischová
JANÁ Průvodce českého studenta programem WAT USA Janáčková
JANK Průvodce č. studenta programem Erasmus na Esyterházy Karoly Főiskola Jankovská
JÁNO Změny v pracovním právu po vstupu České republiky do EU Jánová
KRA Generální ředitelství pro překlady při Evropské unii Krahulcová
KRE Economy and commerce of the state of Georgia, USA Krejčová
MAL Structural Policy of the European Union Malá
NAS Problematika překladu odborného textu Nasková
OSIČ The Czech Republic in front of the European Court of Human Rights Osičková
PEŘ Guidebook to Montreal and Quebec Peřinová
POD Problematika překladu odborného textu Podzimek
PRA Contrastive analysis of Economic and Non-Economic Text Pramuková
RÁŽ Využití styčných bodů kultury a historie Česka a AJ světa v cest. ruchu Rážová
STE Překlad anglického odborného textu a jeho problematika Steklíková
ŠÁFR Problematika překladu beletrie Šáfrová
ŠTIL Euroregiony v České republice Štilerová
TĚL Aktuální fórum SPV Tělupilová
VOK New England's cultural and historical guide Vokatý
VET Using the passive voice in texts on economics Vetráková
ZEIN Alternativní ekonomie - proč se jí zabývat? Zeinerová
ZÍM České překladatelství a tlumočnictví v EU Zímová

 

Bachelor papers - structured programme

I   LINGUISTICS     (yellow label)

BEJ Konkurence adjektiv končících na -ic a -ical Bejdová
BLE Kategorie počitatelnosti a prostředky jejího vyjádření Blechová
BŘI Modální slovesa CAN, MAY, MUST, jejich opisy a užití Břicháčková
EMM Pozice přízvuku a redukce nepřízvučných slabik v angličtině Emmer
JAN E. causal conjunctions since, as, for & their Cz. translation equivalents Janeček
JANO Způsoby vyjadřování budoucnosti v současné angličtině Janovská
JOS Konkurence have you got, do you have a have you v současné angličtině Josková
KAŠ Dubletní výslovnost v angličtině Kaše
KEC Komparativní studie frazémů a idiomů v anglickém a českém tisku Keclíková
KIM Vliv užitého transkripčního standardu na výslovnost Kimlová
KRA Interlanguage Homonyms Viewed from the Historical Perspective Krahulíková
KRÁL Anglické idiomy založené na názvech zvířat Královcová
KRI Neologisms in English Language Blog Posts Križaníková
KUB Declarative questions in English and their Czech equivalents Kubeš
LOP Nepravidelnost tvoření množného čísla Lopatářová
LOŠ Užívání slovesných časů v časových větách uvedených spojkou when Lošková
MAT Word formation processes and usage of Internet abbreviations in English Matějíčková
NEF Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině a jejich české ekvivalenty Neffe
PĚK Kolektiva v současné angličtině, jejich zvláštnosti a užití Pěknic
RAN Výslovnost francouzských slov v současné angličtině Randlíková
SIV Concord and means of reference with collective nouns in B. & A. English Sivá
SKA Prostředky vyjadřování plurálu a jeho zvláštnosti Skalská
STI Časté chyby českých mluvčích v pozici slovního přízvuku Stixová
ŠÍM Konkurence Present Perfect a Past Tense s příslovci just, recently, lately Šímová
ŠMA The Pronunciation of Latin and Greek Words in Present-Day English Šmahová
VON Idiomy v britské a americké angličtině. Komparativní studie. Vondrů
ŽEM The Language of Internet Debates: A Linguistic Approach Žemličková

 

II   LITERATURE     (green label)

AXM Téma proměny v pohádkových příbězích Oscara Wildea Axmanová
BAK Searching for Truth in Saul Bellow´s Novels Bakulová
BEN Nature and Naturalism in the Works of John Steinbeck Benešová
ČME Interpretace archetypů v dětské a fantastické literatuře Čmejrková
DOS The Beat Generation by Jack Kerouac Doskočilová
DUF Victorian Influence on the Russian Imperial Court through the Family Ties Between the English and Russian Royal Houses at the End of 19th Century Dufková
FAB Temné charaktery a užití humoru v Sakiho povídkách jako nástroj kritiky Fabiánová
FIX Tabuizovaná témata v románech Iana McEwana Fixová
FRA Téma tajemství v Řadě nešťastných příhod Lemony Snicketa Franková
FRAŠ Téma cesty v příbězích D. Wynne Jones Tale of Time City a Howl´s Moving Castle Frašková
FUČ A Portrait of Social Injustice and Anticolonialism on Orwell´s Works Fučíková
GRE The Reflection of the 1920s in F.S. Fitzgerald´s Short Stories Grenarová
HAM Postapokalyptický román a postmoderní western. Tematické a žánrové vrstvy v románech Cormaca McCarthyho Hambalíková
HLO Srovnání pohádek bratří Grimmů s afro-americkými lidovými příběhy Hložanková
HOL Representation of Women in Irish Short Stories Holíková
HOLU Rysy postmodernismu v díle T.Morrison "Nejmodřejší oči" Holubová
HOR Téma jiného světa v příbězích D. Adamse Stopařův průvodce po galaxii Horáková
HŮL The Environment of Ian McEwan´s Novels Hůlková
KER Netradiční formy pohádek a prvky nonsens v dílech angloam. dětské lit. Keresztesová
KOL Bargaining with the Devil: A Motif in Irish Literature Kolář
KRP Search for Identity and Creating Parallel Worlds in the House of Sleep Krpalová
KUB Počátky kolonizace am. kontinentu a odraz tohoto procesu v literatuře Kubná
LAN An Analysis of of the Deptford Trilogy by Robertson Davies Lanštiak
LIŠ Odraz keltské kultury a mytologie v díle J.R.R. Tolkiena Lišková
MAT Charlie Bone Jenny Nimmové jako hrdina současné angl. dětské fantasy Matulková
MICH; The Subterraneous and its Relation to Underground Literature Michalová
PEJ Postavy šibalů v angloamerické literatuře a mytologii Pejšková
PRŮ Monica Ali &Zadie Smith, Contemporary Approach to Ethnic Literature Průšová
RAB Tradiční a netradiční role zvířat v dětské literatuře a autorské pohádce Rabová
REE Srovnání témat a motivů v českých a anglických pohádkách Reegenová
RYB Robinson Crusoe a jeho odraz v dětské a světové literatuře Rybáříková
SAL An Analysis of American Short Stories by Isaac Bashevis Singer Salhiová
SIR Tim Burton´s Film Adaptations of Literary Works Sirotek
SKŘ E. E. Doctorow´s Ragtime: History and Fiction Skřepská
SOD Jack London, Tulák po hvězdách, inspirace a filosofický obsah Sodomková
STA The Deirdre Legend in Irish Fiction Stará
SÝK The Representation of African Americans in Post-Civil War Am. Lit. Sýkora
TOM Irská a skotská dekadentní literatura (O. Wilde a R.L. Stevenson) Tomašáková
ŤUK Význam a vyjádření barev, čísel a zvířat v dětské literatuře Ťukalová
VAC Téma zla a jeho pojetí v dětské literatuře Vacková
VANČ Multicultural World in Zadie Smith´s White Teeth Vančura
VANJ Supernatural Creatures in the Harry Potter Series Jeřábková Van
VAŇ Antiutopické romány v anglické literatuře 20. století Váňová
VAR Brian Moore´s Northern Irish Novels Varechová
VERJ Images of Childhood in Books of J.D. Salinger and W. Saroyan Jeřábková Ver
WAS Romantické prvky viktoriánských románů (sestry Brontëovy) Wastlová
ZEM Jazyk experimentálního románu (A. Burgess, A Clockwork Orange) Zemanová
ŽOH Fitzgerald and Hemingway-Acrimonious Rivalry or Literary Friendship? Žohová

 

III   CULTURAL STUDIES     (red-framed white label)

GAW Oregonská stezka a období ‚zlaté horečky‘ jako fenomény am. historie Gawliková
HOU A Tale of Two First Nations: Surviving against Adversity Houšková
H?L The Representation of Sioux Life by Black Elk, Lame Deer and Ohiyesa Hůla
JAN Quebec and its Religious Minorities: What Lies Ahead? Janošťáková
RAD Changing Representations of First Nation´s in Canadian Textbooks Radouchová
ŠED Inuit Art: Its Development and Symbolism in Canadian Culture Šedivá
ŠRÁ Accomplishments and Failures of Canadian Peacekeeping Missions Šrámková

 

IV   METHODOLOGY     (black-framed white label)

ČAP Domácí příprava na AJ u dětí s dyslexií Čapková
DOKU The Pros and Cons of Using Pop Music in English Primary-level Lesson Dokulil
KOŤ Gram. kurikulum v učebnicích AJ pro ZŠ: analýza pořadí a kontexu jevů Koťarová
POS Výuka metodou CLIL a její využití v matematice Posekaná

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman