Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

VELKÁ BRITÁNIE

Chevening Scholarships poskytovaná britským ministerstvem zahraničí

Britské ministerstvo zahraničí poskytuje stipendia "Chevening Scholarships" umožňující postgraduální studijní pobyty na britských universitách. Několik stipendií bude uděleno i uchazečům z České republiky.

Stipendia jsou zpravidla jednoroční ("one year Diploma/Master Courses"), možné však jsou i kratší pobyty v délce tří až šesti měsíců ("shorter vocational courses or research attachments lasting from three to six months").

Stipendium pokrývá školné, životní náklady ve Velké Británii i cestovní náklady.

Stipendium je určeno z různých oblastí (vysoké školy, veřejná správa, nevládní organizace, sdělovací prostředky, podnikatelská sféra), u nichž se předpokladá, že v budoucnosti budou zastávat vedoucí místa ("future leaders,
decision-makers and opinion-formers").
Náplň pobytu musí být relevantní z hlediska cílů britské zahraniční politiky a britského velvyslanectví v Praze.

Uchazeči musejí splňovat následující podmínky:

  • věk od 25 do 35 let
  • ukončené vysokoškolské vzdělání
  • velmi dobrá znalost angličtiny (minimálně na úrovni 6.0 při testu IELTS)
  • vysoká motivace a vynikající komunikační schopnosti
  • občanství České republiky
  • výhodou je, když uchazeč má již praxi v zaměstnání

Formulář žádosti a další informace viz http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-education-chevening.htm

Uzávěrka přijímání přihlášek pro akademický rok 2007/2008 je 20. listopadu 2006.

Přihlášky zašlete na adresu:

Paní Helena Sojková
British Council
Bredovský dvůr
Politických vězňů 13
110 00 Praha 1

Uchazeči, kteří budou zařazeni do užšího výběru, budou konat pohovor na britském velvyslanectví začátkem roku 2007.

Kontakt a bližší informace:

e-mail: Helena.Sojkova@britishcouncil.cz

Internet: www.chevening.com

http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-education-chevening.htm

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman