Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Současná činnost

Katedra v akademickém roce 2018/19 zajišťuje následující studijní programy:

  • tříleté dvouoborové bakalářské studium Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • navazující dvouoborové magisterské studium Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ
  • anglický jazyk v pětiletém magisterském studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • individuální kombinované studium učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a učitelství anglického jazyka pro SŠ - určeno pro kvalifikované učitele jako rozšíření aprobace
  • lektorské kurzy anglického jazyka v dalších učitelských i neučitelských oborech studovaných na PF JU
  • anglický jazyk jako druhý jazyk pro tříletý bakalářský obor Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - Ruský jazyk - dobíhající studium

Katedra usiluje o vyvážený studijní program, jehož základní složky je možno rozdělit do pěti oblastí: praktický jazyk a reálie, lingvistika, literatura a kultura anglicky mluvících zemí, metodika výuky angličtiny a v pregraduálních typech studia rovněž pedagogická praxe. Jednotlivé složky jsou více či méně akcentovány podle potřeb daného typu studia.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman