Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

room: TL 309
phone: 387 773 237
e-mail: pdvorak@pf.jcu.cz

 

Studies:

2008 - 2014 Charles University, Faculty of Arts, Prague, Ph.D. programme in Philology - ELT Methodology.
1992 - 1997 University of South Bohemia, Faculty of Education, Mgr. degree in English and Fine Arts.

 

Subjects taught at the Faculty of Education, University of South Bohemia:

 • Grammar for primary school teachers
 • ELT methodology for primary and secondary school
 • Communication skills
 • Business English
 • Legal English

 

Bachelor Thesis Topics:

 1. Množné číslo složenin
 2. Kategorie čísla u jmen označujících kolektiv
 3. Kategorie určenosti - člen neurčitý a jeho české překladové ekvivalenty
 4. Kategorie určenosti - člen určitý a jeho české překladové ekvivalenty
 5. Formální rozlišení rodu mužského a ženského u pojmenování osob a zvířat v angličtině
 6. Přivlastňovací pád u neživotných podstatných jmen v angličtině
 7. Latinské komparativy v současné angličtině
 8. Anglická ukazovací zájmena this - that a jejich překlad do češtiny
 9. Anglické prosté préteritum a jeho překlad do češtiny

 

Diploma Thesis Topics:

 1. Využití QR kódů ve výuce angličtiny
 2. Využití tabletů ve výuce angličtiny na 2. st. ZŠ
 3. Edukační styl učitele angličtiny v 8. třídě ZŠ
 4. Hodnocení českých učebnic pro výuku angličtiny na 1. st ZŠ
 5. Hodnocení anglických učebnic pro výuku angličtiny na 1. st. ZŠ

 

Publications

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman