Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Mgr. Jaroslav Emmer

room: TL 308
phone: 387 773 236
e-mail: emmerj01@pf.jcu.cz

 

Jaroslav Emmer graduated from the Faculty of Education, University of South Bohemia in České Budějovice as a teacher of Czech and English. Currently he is an external PhD student of the programme Philology - English Language at the Faculty of Arts, Charles University. His dissertation topic is "English idioms of Comparison in Corpus Data".

 

Specialization: lexicology, lexical semantics, phraseology, corpus linguistics

Other interests: phonetics, phonology, functional linguistics

Subjects taught: Lexicology, Pragmatics, Stylistics, practical language

 

Summer Semester 2017/18:

 

Publications

Conference presentations 2018:

Institutionalized '(as) ADJ as NG' similes in the Spoken BNC2014. (Hradec Králové)

Má čeština potenciál přijmout nové životné, rodově neutrální zájmeno? (Olomouc)

 

Témata bakalářských prací

(spíše v českém jazyce)

  • Nejčastější lexikálně-sémantické prohřešky českých mluvčích v důsledku užití tzv. "False Friends"
  • Frázová slovesa a jejich české ekvivalenty
  • Frazeologické jednotky s konkrétním lexikálně-sémantickým komponentem (např. good, feet)
  • The problem of native-like selection among Czech speakers of English
  • The most common fillers used by native-speakers
  • The semantic content of prepositions

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman