Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Dream, Imagination and Reality in Literature

Katedra anglistiky ve spolupráci s katedrou romanistiky uspořádaly ve dnech 30. 6. - 2. 7. 2006 mezinárodní literární konferenci "Dream, Imagination and Reality in Literature".

Anglické sekce se zúčastnilo množství odborníků z českých universit (FF UK, PedF UK, ZCU, UHK) i hostů ze zahraničí (Indie, Írán, Francie, Kanada, Maďarsko, Slovensko, Srbsko, Španělsko).

Konferenci zahájil profesor Martin Procházka z FF UK literárně teoretickou analýzou klíčových pojmů a následnou přednáškou věnovanou Coleridgově koncepci imaginace. Celková různorodost a tematická bohatost konkrétních příspěvků umožnila rozdělit program konference do několika paralelních a tematicky zaměřených sekcí: Imagination and Fantasy: Imaginary Worlds; Dreams in Literature; Imagining Gender, Otherness, Children; Dreams/Imagining and Place; Dream and Reality; Imagination and Reality in Film and Theatre. V centru pozornosti byla anglická a americká literatura a zájem o konkrétní podoby vztahu mezi snem, imaginací a realitou zahrnoval staroanglickou poezii, romantickou tradici, psychologický a historický román, postmoderní a postkoloniální literaturu, regionalismus, literaturu pro děti a mládež, specifický charakter divadelní a filmové tvorby či problematiku překladu. Přednesené příspěvky budou publikovány v konferenčním sborníku.

Organizace konference se aktivně účastnili studenti anglistiky PF JU, kteří pomáhali při zajišťování technického zázemí, občerstvení a ubytování účastníků konference, pro něž uspořádali i kulturní program (návštěva Českého Krumlova).

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman