Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

The Dynamics of the Language System

Anglická část konference proběhla v sobotu 18. 11. 2006 v budovách PF JU v Dukelské ulici a U Tří lvů za účasti zástupců pedagogických a filozofických fakult v České republice (Praha, Brno, Plzeň, Liberec, České Budějovice). Úvodní přenášku pronesla Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. z Ústavu anglistiky a amerikanistiky FF UK Praha, poté následovalo osm dalších příspěvků (viz program konference).

K bezproblémové organizaci konference a k vytvoření příjemného prostředí velkou měrou přispěli studenti z pořádající katedry anglistiky PF JU v Českých Budějovicích.

Všechny přednesené příspěvky budou společně publikovány v konferenčním sborníku, s jehož vydáním se počítá v r. 2007.

                                       

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman