Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Angličtina - gramatika 1 (AGRB1)

RJEMO
I. ročník
13 týdnů
1/1, 3 kr.

ZS 2015/16

 

Cíl:
Cílem kurzu je systemizace, upevnění a prohloubení gramatických znalostí získaných během předchozího studia. Present and past tenses, present perfect and past perfect, have and have got, used to, expressing future, modals, conditional and wish clauses, passive, reported speech.

 

Požadavky k zápočtu:

  • pravidelná aktivní účast
  • průběžná aktivita při práci v semináři
  • průběžný a závěrečný test

 

Používané materiály:
R. Murphy. English Grammar in Use, CUP, Fourth edition, 2012.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman